The Chesterville Dojo is currently closed as we search for a new home. See you soon!

Schedule

Monday

 • Family Jiu-Jitsu

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Kickboxing & Fitness

  -

Tuesday

 • Seniors/Beginners Fitness

  -

 • Seniors/Beginners Fitness

  -

 • Little Dragons

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Kids White & Yellow Belts

  -

 • Kids White & Yellow Belts

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Kids Advanced Belts (Orange-Blue)

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Adults/Advanced Belts/Essential Jiu-Jitsu

  -

Wednesday

 • Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ)

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Kickboxing & Fitness

  -

Thursday

 • Seniors/Beginners Fitness

  -

 • Seniors/Beginners Fitness

  -

 • Family Jiu-Jitsu

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Kids White & Yellow Belts

  -

 • Kids White & Yellow Belts

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Kids Advanced Belts (Orange-Blue)/Black Belts

  -

 • Kids Advanced Belts (Orange-Blue)/Black Belts

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Dojo Closed for Cleaning

  -

 • Adults/Advanced Belts/Essential Jiu-Jitsu

  -